شرح وظايف آقاي سجاد صادقي


٠٩ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٣:٥٧   
تعداد بازدید:    ٤١٦    

نام و نام خانوادگی : سجاد صادقي

سمت: کارشناس امور پژوهشی

مدرک تحصیلی : ليسانس حقوق قضائي

شماره تماس: 2792

آدرس پست الکترونیک: farjam.sadeghi1365@gmail.com

شرح وظايف :

1- شركت در جلسات شوراي پژوهشي و تهيه و تدوين مصوبات شوراي پژوهشي و پيگيري اجراي مصوبات

2- محاسبه و پرداخت تشويقي مقالات اعضاي محترم هيئت علمي

3- محاسبه و پرداخت تشويقي مقالات  چاپ شده در نشريات دانشجويان تحصيلات تكميلي

4- محاسبه و پرداخت تشويقي مقالات چاپ شده در همايش ها و كنگره ها دانشجويان تحصيلات تكميلي

5- انجام امور مربوط به دانشجويان پسا دكتري 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱