یکشنبه ١ بهمن ١٣٩٦

نام و نام خانوادگی: مصطفی روشن

سمت: کارشناس امور پژوهشی

عهده‌دار سمت: 1390

مدرک تحصیلی: لیسانس

تلفن تماس( داخلی) :2105

آدرس پست  الکترونیکی: roshan_mo51@yahoo.com

شرح وظایف:

  1. گزارش گیری، و تهیه آمار مربوط به فعالیت های پژوهشی دانشگاه
  2. ثبت و ارائه اطلاعات پژوهشی به مراجع ذیربط
  3. خرید تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخلی از محل اعتبارات برون سازمانی
  4. ثبت تجهیزات آزمایشگاهی در سامانه ماده 169 معاملات
  5. ثبت طرحهای پژوهشی در سامانه ماده 108 قانون بودجه
  6. ثبت و آنالیز طرح های پژوهشی مصوب در مدیریت پژوهشی دانشگاه
  7. ارزیابی و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه
  8. ارزیابی آماری اطلاعات پژوهشی دانشگاه در سامانه SESS
  9. امور جاری مربوط به مدیریت امور پژوهشی

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است