شنبه ٤ اسفند ١٣٩٧

ارسال اسناد هزینه‌کرد پژوهانه، جهت تسویه حساب مبلغ تنخواه دریافت شده و یا دریافت مبلغ باقیمانده از پژوهانه انجام می‌شود. در هر صورت، دریافت مبلغ پژوهانه و تسویه حساب آن فقط در 4 نوبت انجام می‌شود. در هر کدام از این موارد، ارائه اسناد هزینه‌کرد منطبق با معیار‌های مد نظر معاونت اداري مالي  ضروری است.

 • فاکتور خدمات پژوهشی (آنالیز نمونه، ویراستاری و...)، شرکت در همایش ها و مواد مصرفی خریداری شده به تائید و امضاء معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده رسانده شود.
 • مواد غیر مصرفی، به همراه کالای خریداری شده، به انبار مرکزی دانشگاه ارائه و پشت فاکتورها به امضای مسئول انبار مرکزی رسانده شوند.
 • با توجه به این راهنما و ورود به سامانه sess مدارک درخواست را تنظیم نمایید.
 • کلیه اقلام فاکتور‌های مربوط به خرید خدمات و کالاهای مصرفی را در یک فرم درخواست پرداخت هزینه های پژوهشی از محل اعتبار پژوهشی (یک نسخه) و کلیه اقلام غیر مصرفی (اموالی) را در چهار نسخه از این فرم وارد و به همراه فاکتور‌ها  به معاونت پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهید. (فرم مواد مصرفی و غیر مصرفی جدا باشد). در مورد فاکتورهای وسایل اموالی،  یک نسخه برگ خروج کالا از انبار (که در اختیار دانشکده ها قرار دارد) نیز ضمیمه فرمائید.
 • توجه داشته باشید که در هر مرحله، پیش از دریافت و کنترل مدارک دستی، اقدامی بر روی درخواست‌های دریافت شده از سامانه SESS انجام نمی‌شود و در هر دو مرحله ارسال دستی فاکتورها و وارد کردن آنها در سیستم SESS باید همزمان انجام شود. تمامی موارد هزینه کرد، اعم از خرید ها و شرکت در همایش ها و .... را در یک فرم واحد وارد کنید.
 • مدارک دریافت شده در صورت تایید توسط معاونین پژوهشی دانشکده ها، به کارشناس گرنت (آقای رئیسی) تحویل داده می‌شوند تا روند ارسال اسناد به تدارکات دانشگاه و پرداخت مبالغ انجام شود.
 • در صورت نیاز به استفاده از بودجه پشتیبان پژوهشی جهت خرید وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی غیر‌مصرفی (حداکثر به میزان آورده عضو هیئت علمی از محل گرنت)، در هنگام درخواست ثبت هزینه، ردیف "گرنت پشتیبان (خرید دستگاه و و سایل غیر مصرفی با امکان استفاده عمومی" را انتخاب کنید و مبلغ کل دستگاه را وارد نمائید. در اینصورت، 50 درصد از مبلغ کل، از گرنت شما کسر می شود و 50 دصد بقیه از اعتبارات معاونت پژوهشی. هدف از تخصیص بودجه پشتیبان، کمک به خرید وسایل غیر مصرفی است که جهت استفاده عضو هیئت علمی و سایر همکاران، در کارگاه ها یا آزمایشگاه ها مستقر می شود.
 • در صورت پرداخت هزینه دستیار پژوهش به دانشجو، فیش واریزی را به همراه فرم درخواست پرداخت هزینه های پژوهشی از محل اعتبار پژوهشی تکمیل و ارسال فرمایید.
 • مدارک مربوط به شرکت در همایش‌ها یا کارگاه‌ها را با توجه به توضیحات ارائه شده در فرایندهای مربوطه، همراه با سایر مدارک هزینه کرد (و در همان فرم) ارسال نمائید. پرداخت هزینه های شرکت در همایش، منوط به این است که فرم ها و مدارک، قبل و بعد از شرکت در همایش به صورت الکترونیک ارسال شده باشد.
 • در صورت پرداخت هزینه عضویت در مجامع بین المللی و شرکت در همایش ها و هزینه چاپ مقالات به صورت آنلاین، علاوه بر مدارک پرداخت، فرم صورتجلسه پرداخت الکترونیک نیز تکمیل و پس از مهر و امضاء رئیس دانشکده همراه مدارک ارسال شود.
 • در صورت پرداخت هزینه چاپ مقالات یا شرکت در همایش های داخلی به صورت واریز بانکی، اصل فیش واریز شده را ارسال فرمائید.
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است