سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩

 

 نام و نام خانوادگی : مسعود صفایی

سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تلفن داخلی: 2162

آدرس پست الکترونیک: safaei.masood@gmail.com

 

  • پیگیری و انجام امور مربوط به درخواست های تشویقی مقالات اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
  • پیگیری و انجام امور مربوط به پرداخت هزینه شرکت دانشجویان در همایش ها
  • دریافت گزارشات نهایی طرح های پژوهشی مصوب قبل از اجرای گرنت و بررسی نهایی
  • همکاری در جهت تخصیص امتیازات گرنت و هماهنگی و شرکت در جلسات ارزیابی و امتیاز دهی گرنت دانشکده ها
  • همکاری در جهت دریافت مستندات و ارزیابی و جلسات کمیته علمی مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر هفته پژوهش
  • هماهنگی امور مربوط به درخواست های فرصت مطالعاتی( اعضای هیئت علمی)
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است