شرح وظایف آقای امیر تقی پور


٠٩ اسفند ٧٧٣ ساعت ٩:١٢   
تعداد بازدید:    ٤٣٠٠    

 

نام و نام خانوادگی : امیر تقی پور جاوی

سمت: کارشناس امور پژوهشی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس بیولوژی سلولی ملکولی

شماره تماس: 06-32324401 و 32321625

داخلي : 2786

آدرس پست الکترونیک: b.taghipour.۲۰۲۰@gmail.com

 

 • کارپردازی و امور مالی مرتبط با گرنت

 • دریافت و بررسی درخواست شرکت در همایش ها و کارگاه های داخلی و خارجی

 • تنظیم مدارک و پیگیری صدور حکم ماموریت جهت شرکت در همایش های خارجی

 • هماهنگی جهت برگزاری و شرکت در سخنرانی های برگزار شده در دانشکده پس از بازگشت از کنگره خارجی

 • بررسی آماری برون دادهای پژوهشی دانشگاه

 • بررسی H-index اعضای هیئت علمی و ارائه آن به مراجع ذیربط و انعکاس در صفحه مدیریت پژوهشی

 • پیگیری و هماهنگی امور مربوط به برگزاری همایش و سمینارهایی که مجری آنها دانشگاه شهرکرد می باشد

 • پیگیری و هماهنگی امور مربوط به کارگاههای آموزشی و پژوهشی

 • انجام امور مربوط به خریدهای نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل

 • پیگیری مکاتبات و در خواست های پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

 • پیگیری امور مربوط به تهیه  و ارسال گزارش های دوره های پژوهشکده ها  و مراکز تحقیقاتی

 • هماهنگی با وزارت علوم در مورد پیگیری امور پژوهشکده ها و اخذ مجوز های تبدیل وضعیت

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱