فعالیت های روزمره دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد در حال حاضر


١٦ مرداد ١٣٩٦ ساعت ١٠:٤٤   
تعداد بازدید:    ١٧٧٣    

 


​فعالیت های اصلی و روزمره دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد به شرح زیر می باشد:                                          ​                                                                                            ​

1. نامه نگاری جهت ارائه خدمات به اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه، نظیر:

- صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال بکار عضو هیئت علمی به زبان انگلیسی؛

- صدور معرفی نامه جهت صدور ویزا و شرکت در کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی؛

- صدور گواهی انتقال نمونه های آزمایشگاهی در پژوهش­های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور؛

- صدور حکم استاد راهنما/مشاور پایان نامه/رساله به زبان انگلیسی برای استادان خارجی طرف همکاری

- صدور گواهی و معرفی دانشجویان به سفارتخانه‌های خارجی و پیگیری‌ امور کنسولی‌ عزیمت‌ مأمورین‌ دانشگاه‌ به‌ خارج‌ از کشور؛

2. برنامه‌ریزی‌، هماهنگی‌ و اقدام‌ در مورد دیدارهای‌ رسمی‌ مسئولان‌ دانشگاه­های خارج از کشور و انجام‌ کلیه‌ مکاتبات‌ مربوطه‌؛

3. تهیه گواهی های اشتغال به تحصیل و یا فراغت از تحصیل دانشجویان مبتنی بر ریزنمرات و مدارک مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه؛

- تایید مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد ترجمه شده به زبان انگلیسی جهت ارسال به دانشگاه­های خارج از کشور برای ادامه تحصیل؛

4. بررسی، تهیه، و نهایی سازی تفاهم نامه ها و سند همکاری دانشگاه با دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و سایر نهادها و دستگاه های دولتی (یا خارجی) با زمینه همکاری مشترک؛

5. پی گیری و عملیاتی سازی تفاهم نامه ها و سند همکاری مورد توافق موجود؛

6. میزبانی مهمانان خارجی که جهت برگزاری کارگاه آموزشی و یا انجام سخنرانی دعوت شده اند؛

7. رصد و برنامه ریزی فعالیتهای علمی بین المللی دانشگاه و تهیه و ارسال گزارش سالانه به مرکز همکاری­های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

​8. ارتباط با گروه ها و بخش های مختلف دانشگاه در زمینه انعقاد و عملیاتی نمودن تفاهم نامه ­های همکاری علمی بین المللی

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱