چشم انداز کوتاه مدت دفتر همکاری¬های علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد


١٦ مرداد ١٣٩٦ ساعت ١١:٧   
تعداد بازدید:    ١٨١٨    

 

      


چشم انداز کوتاه مدت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد

 

1. پیشنهاد فعال نمودن کاربری صدور ریزنمرات و درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد دانش آموختگان به زبان انگلیسی در سامانه  SESS و در نظر گرفتن هزینه معقول (توسط معاونت آموزشی جهت صدور و تایید اولیه و سپس دفتر همکاری های علمی و بین المللی جهت تایید نهایی و ارسال و ارتباط با دانشگاه مقصد)؛

2. به­ روز رسانی صفحه مربوط به دفتر همکاری­های علمی و بین المللی دانشگاه در سایت فارسی دانشگاه شهرکرد (فارسی و انگلیسی)؛

- اطلاع رسانی پیرامون تفاهم نامه ها و اسناد همکاری مورد توافق موجود

- اطلاع رسانی پیرامون زمینه ها و فرصتهای همکاری علمی، پژوهشی و مطالعاتی بین المللی استادان و دانشجویان در صفحه مربوط به دفتر همکاری­های علمی و بین المللی دانشگاه

- معرفی بیشتر طرح ها و برنامه های پژوهشی مرکز همکاری­های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نظیر برنامه جندی شاپور، سیمرغ و...)

- معرفی فرصتها، دوره‌ها و بورس‌های خارجی جهت بهره‌برداری استادان و دانشجویان بر اساس ضوابط مربوطه؛

3. تهیه بروشور معرفی دانشگاه بزبان انگلیسی

4. تهیه‌ بانک‌ اطلاعات‌ مجموعه‌ ملاقات‌ها و بازدیدها، مقالات، پروژه ها، و پایان نامه های مشترک استادان‌ و دانشجویان دانشگاه با استادان و پژوهشگران کشورها و دانشگاه‌های‌ خارجی‌ و همچنین ایرانیان خارج از کشور جهت سهولت در تهیه گزارش سالانه فعالیتهای علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد به مرکز همکاری­های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

5. ارائه پیشنهاد ساخت یا تخصیص زیرساخت لازم برای دعوت و پذیرش مهمان (استاد و دانشجوی) خارجی در دانشگاه به هیئت رئیسه دانشگاه؛

6. اعلام امادگی دانشگاه و انجام رایزنی لازم با مرکز همکاری­های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پذیرش دانشجوی خارجی (در ابتدا زبان و ادبیات فارسی و سپس دیگر رشته ها)؛

7. تلاش برای دعوت از استادان و متخصصان ایرانی برای تبادل اندیشه و تجربه با بخشها و گروه های مختلف دانشگاه؛

8. مکاتبه و اعزام هیئت دانشگاهی به دانشگاه‌های خارجی مطرح برای عقد و امضای تفاهم نامه و اسناد همکاری علمی و بین المللی؛

- در جهت ارتقای بهره‌وری و تسهیل تولید علم در صحنه جهانی

- در جهت انجام پروژه های علمی، آموزشی و پژوهشی مشترک

9. ترغیب دانشجویان و استادان به شرکت در نمایشگاه­های و همایش های بین المللی به منظور معرفی دانشگاه و ایجاد فرصت بیشتر بین المللی سازی دانشگاه؛

10. پی گیری و عملیاتی و اجرایی نمودن تفاهم نامه ها و سند های همکاری موجود دانشگاه با سایر دستگاه ها و نهادها؛

 

​​

 

 

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱