آدرس


١٧ مرداد ١٣٩٦ ساعت ٢٢:٩   
تعداد بازدید:    ٨٧٩٤    

 

 

 

 

​دانشگاه شهرکرد، ساختمان کتابخانه مرکزی شهدای دانشجو، طبقه همکف، دفتر همکاری های علمی و بین المللی


تلفن:32321648-038

​کد پستی: 34141-88186

 

 

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱