ماموريت مركز كارآفريني


٢١ مهر ١٣٩٩ ساعت ١١:٥٧   
تعداد بازدید:    ١١٠٢    

ماموریت مركز كارآفريني:

  1. تقویت و بارور کردن بنیه دانش کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ آن از طریق پژوهش، تعلیم و تربیت کارآفرینان توانمند در دانشگاه​​
  2. توسعه مشاغل دانش بنیان توسط دانش آموختگان دانشگاهی در راستای شکوفایی اقتصادی کشور

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱