ضرورت توجه به كارآفريني


٢١ مهر ١٣٩٩ ساعت ١١:٥٧   
تعداد بازدید:    ٦٦٨    

ضرورت توجه به کارآفرینی:

در شرایط کنونی کشور، به دلایل عدیده، از جمله، خیل عظیم بیکاران جویای کار از سویی و حرکت شتابان به سوی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش فضای رقابتی با ورود تدریجی کشورمان به عرصه تجارت جهانی و پیشبرد سیاست خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت از سوی دیگر، توسعه کارآفرینی و تاسیس و راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده به گونه ای که می تواند علاوه بر کاهش تعداد بیکاران، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش نسبی رفاه جامعه جوان ایران اسلامی را به همراه داشته باشد.

این در حالی است که تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه، در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان اهمیت خاصی قائل گردند و بر همین مبنا توسعه کارآفرینی در شرایط کنونی کشور از اهمیت ویژه ای برخودار بوده، می تواند در رفع بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور کمک ویژه ای نماید.

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱