شرح وظايف مركز كارآفريني


٢١ مهر ١٣٩٩ ساعت ١١:٥٨   
تعداد بازدید:    ٩٧٤    

 شرح وظايف مركز كارآفريني:

  • اجراي كليه مصوبات شوراي مركزي، دفتر توسعه كارآفريني و كميته كارآفريني دانشگاه
  • تهيه برنامه هاي ترويجي، آموزشي و پژوهشي مصوب دفتر توسعه كارآفريني با همكاري و همفكري اعضاي هيأت علمي و صاحب نظران آشنا با موضوع كارآفريني
  • انجام كليه امور اداري و مالي مربوط به مركز كارآفريني در دانشگاه
  • شناسايي سرمايه‌هاي فكري دانشگاه شامل اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
  • شناسايي ومعرفي كارآفرينان برگزيده سال دانشگاه به دفتر توسعه كار آفريني از طريق اجراي جشنواره ايده هاي برتر و نو
  • مديريت و پي‌گيري طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي مصوب كميته كارآفريني در مركز يا خارج ازآن براي اجرا
  • ارايه گزارش فعاليت هاي انجام گرفته در دانشگاه هر شش ماه يكبار به دفتر توسعه كارآفريني دانشگاه ها
  • مستند سازي تجربيات گران‌بهاي كارآفرينان دانشگاه (اعضاي هيأت علمي و دانشجويان)
  • برگزاری کلاس ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی با هدف افزایش مهارت حرفه ای، مهارت های کارآفرینی عمومی و مهاذت های کارآفرینی تخصصی در بین دانشگاهیان

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱