مديران پيشين مركز كارآفريني


٢٢ دی ١٣٩٩ ساعت ٨:٤٢   
تعداد بازدید:    ٧٣٦    

مديران پيشين مركز كارآفريني دانشگاه شهركرد

تصوير نام و نام خانوادگی سمت سطح تحصيلات زمان مدیریت
دكتر عباس کارگر مدير مركز كارآفريني دكتري مهندسي برق  
دکتر مهدی سلمانی تهرانی مدير مركز كارآفريني​ دکتری مهندسی مکانیک  
دکتر شهرام هادیان جزی مدير مركز كارآفريني دکتری مهندسی مکانیک  
دکتر بهرام حسین زاده سامانی مدير مركز كارآفريني دکتری مهندسی بیوسیستم  
دکتر سید مرتضی هاتفی مدیر مرکز کارآفرینی دکتری مهندسی صنایع  

 


 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱