کتابخانه دیجیتال


٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠ ساعت ٩:٣٨   
تعداد بازدید:    ٦٧١    

فهرست کتاب های دیجیتال

ردیف تصویر عنوان کتاب لینک دانلود
1 مدیریت خلاقیت و کارآفرینی دانلود
2 مدیریت تجارت الکترونیکی دانلود
3 مدیریت فناوری های روز دانلود
4 مدیریت خلاقیت دانلود
5 مدیریت ریسک دانلود
6 مدیریت و تفکر ناب دانلود
7 نقش من در بیکاری دانلود
8 اثر مرکب دانلود
9 مدل کسب و کار شما دانلود
10 چرا شکست می خورید؟ دانلود

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱