فرم های مرکز کارآفرینی


١١ اردیبهشت ١٤٠٠ ساعت ٩:٥٥   
تعداد بازدید:    ٧٧١    

فرم هاي مركز کارآفرینی

رديف عنوان فايل لينك دانلود
1  فرم رزومه کارجو دانلود
2  فرم درخواست برگزاری کارگاه هفته پژوهش (از 13 لغایت 19 آذر ماه 1400) دانلود

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱