پرسنل مركز كارآفرينی


٠٦ اردیبهشت ١٤٠٢ ساعت ١٤:٣٥   
تعداد بازدید:    ١٢٣    

دکتریاسر پیرعلی

مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
2790

 

اكبر تقي پور دهكردي
كارشناس مسئول مرکز کارآفرینی
۲۷۹۸

 

 
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱