تعداد بازدید: ١٥٩
 

:

لیست عناوین نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی در سامانه ساجد


کد خبر: ٢٢٤٥

تاریخ انتشار: ٠٢ خرداد ١٤٠٠ ساعت ١٢:٣٩به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند، به منظور مشاهده فهرست عناوین نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی در صنعت و جامعه به سامانه ساجد وزارت عتف به آدرس https://sajed.msrt.ir/research-requirements/index مراجعه نمایید.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است