تعداد بازدید: ١١٩
 

:

لیست عناوین نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی در سامانه ساجد


کد خبر: ٢٢٥١

تاریخ انتشار: ١٩ مرداد ١٤٠٠ ساعت ١٠:١٠به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند، به منظور مشاهده فهرست عناوین نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی در صنعت و جامعه به سامانه ساجد وزارت عتف به آدرس https://sajed.msrt.ir/research-requirements/index مراجعه نمایید.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است