دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر هفته پژوهش و فناوری
محسن مبینی دهکردی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324419
mmobinid@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~mobini
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است