پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

تعداد بازدید: ٤٠٦
 

:

بازدید سرپرست محترم دانشگاه به همراه هیات رییسه محترم از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه

سرپرست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر کریمی به همراه هیات رییسه دانشگاه، آقایان دکتر صفی، دکتر قربانی، دکتر خوش سیر، دکتر مبینی، دکتر شیران و دکتر طهماسبی از مرکز رشد دانشگاه شهرکرد بازدید نمودند.

کد خبر: ٢١٥١

تاریخ انتشار: ٣١ مرداد ١٣٩٧ ساعت ١٨:١٥به گزارش روابط عمومي دانشگاه، روز سه شنبه 30 مرداد 1397، سرپرست محترم دانشگاه، جناب آقاي دكتر كريمي به همراه هيات رييسه دانشگاه، آقايان دكتر صفي، دكتر قرباني، دكتر خوش سير، دكتر مبيني، دكتر شيران و دكتر طهماسبي از مركز رشد دانشگاه شهركرد بازديد نمودند.
در اين بازديد ابتدا دكتر ويشتاسب سليمانيان و دكتر سيد مرتضي هاتفي مدير و معاون مركز رشد گزارشي از واحدهاي مستقر در مركز با تاكيد بر پتانسيل اعضاي هيات علمي دانشگاه شهركرد ارائه نمودند. سپس آقاي دكتر كريمي با توجه به اهميت مركز رشد بر پويايي بيشتر، افزايش كمي و كيفي واحدهاي پذيرفته شده و همچنين ارتباط بيشتر با پارك علم و فناوري استان و مراكز رشد موفق كشور تاكيد نمودند. در ادامه هيات رييسه محترم پيشنهادات و نقطه نظرات خود را در جهت بهره وري بيشتر مركز ارائه نمودند .
در پايان آقاي دكتر كريمي و هيات رييسه از نزديك با تك تك واحدهاي فناور مستقر مركز ديدار و در جريان پيشرفت كاري اين واحدهاي فناور قرار گرفتند.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است