پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

تعداد بازدید: ٣٧٥
 

:

جلسه داوری ایده طراحی و پیاده سازی سامانه های رصد و بررسی صحت اخبار

جلسه داوری ایده "طراحی و پیاده سازی سامانه های رصد و بررسی صحت اخبار" توسط واحد فناور "هوش پردازان یگانه مهر بهسان" به نمایندگی مهندس مجتبی مصطفوی برای ورود به دوره رشد در مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه شهرکرد برگزار گردید.

کد خبر: ٢١٥٢

تاریخ انتشار: ١٣ شهریور ١٣٩٧ ساعت ٢٣:٧جلسه داوری ایده "طراحی و پیاده سازی سامانه های رصد و بررسی صحت اخبار" توسط واحد فناور "هوش پردازان یگانه مهر بهسان" به نمایندگی مهندس مجتبی مصطفوی برای ورود به دوره رشد در مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه شهرکرد در تاریخ 97/5/11 برگزار شد.در این جلسه که با حضور مدیر و معاونت مرکز رشد برگزار گردید،داوران طرح، آقایان دکتر پویا خسرویان و مهندس ایوب طاهری دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در مورد طرح ارائه شده مطرح کردند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است