دوره پیش رشد


٢٣ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٥:٥٠   
تعداد بازدید:    ٢٧٨٨    

دوره ای حداکثر ۶ ماهه است که در ان به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نو اورانه صنعتی هستند ، مشاوره و اموزش های لازم برای اشنایی با بازار ، شناسایی گروه کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود . در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی ، واحد های نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند.

 

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱