دوره رشد


٢٣ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٥:٥١   
تعداد بازدید:    ٢٨٠٩    

دوره ای است حداکثر ۳ ساله که طی ان واحد های فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از ان از مرکز رشد خارج می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱