مخاطبان مرکز رشد


٢٣ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٥:٥٢   
تعداد بازدید:    ٣٣٣٠    

مخاطبین بالقوه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد
مخاطبان اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد شامل شرکتهایی که توسط اعضای هیئت علمی و یا دانشجویان دانشگاه های استان تاسیس میشوند، شرکتهای نوپا و واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای صنعتی رشد یافته هستند. همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، دانشجویان و فارغ التحصیلان، مدیران شناخته شده صنایع و صاحبان ایده نیز از مخاطبان مرکز رشد می باشند.
پیش بینی جذب مخاطبان مرکز رشد با توجه به واقعیتهای زیر صورت میگیرد.

-تعداد اندک متولیان حمایت از بخش خصوصی در حوزه فناوری.
-
هزینه بالای فعالیت در زمینه فناوریهای جدید به نحوی که هسته های جدید و حتی شرکتهای نوپا قادر به تأمین کل هزینه های آن نیستند.
-
نو بودن بحث تجاری سازی تحقیقات در کشور.
-
ریسک بالای تولید محصولات فناوری از لحاظ قابلیت نفوذ در بازار و رقابت با محصولات مشابه.
-
ریسک بالای ایجاد شرکت و ادامه فعالیت در زمینه فناوریهای نو به جهت کمبود تجربه های مشابه در کشور و بخصوص منطقه.
-
فاصله نسبتا زیاد بین تحقق ایده های جدید تا ورود به بازار تجاری در حوزه های مختلف فناوری.
-
عدم وجود داده های آماری دقیق و کافی در خصوص محصولات فناوری جهت برنامه ریزی تولید و فعالیتهای تجاری.
-
میانگین سنی جوان محققین و فناوران شاغل در زمینه فناوری.
-
محرمانه نگه داشته شدن اطلاعات و روشهای تولید محصولات فناوری توسط دارندگان فناوری.
-
نیاز به تخصصهای ویژه جهت فعالیت در زمینه فناوری.
-
نیاز نسبی به تجهیزات پیچیده جهت تولید محصولات فناوری.
-
کمبود نسبی ناشی از تحریم ورود تجهیزات پیشرفته و فناوریهای نو به کشور.
-
امکان تولید محصولات کم حجم با ارزش افزوده بالا در مقیاس آزمایشگاهی در بعضی از حوزههای فناوری.
-
جذاب بودن فعالیت در زمینه های فناوری برای افراد دارای تخصص های متفاوت در سطوح گوناگون در حوزههای مرتبط و یا غیر مرتبط با فناوری.
-
زمان گیر بودن آزمایش های معتبرسازی روش ها و محصولات تولید شده در فرایندهای فناوری.
-
لزوم دارا بودن تخصصهای مرتبط جهت کار در آزمایشگاه های مختلف، دارا بودن روحیه همکاری و هماهنگی با گروه، نظم و انضباط و آگاهی از روشهای ایمنی در هنگام کار.
با توجه به عوامل فوق میزان تقاضا برای جذب و ورود به مرکز رشد واحدهای فناوری بالا میباشد. حجم زیادی از این تقاضا از طرف افراد، شرکتها و مؤسسه هایی است که سوابق تحقیقاتی یا تولیدی در زمینه تولید محصولات فناوری ندارند. بنابراین توجه به تخصص افراد متقاضی و سوابق کاری آنها و سوابق شرکتهای متقاضی و پروژههای انجام شده قبلی توسط آنان الزامی میباشد. از طرف دیگر به علت احتمال بالای عدم موفقیت تولید محصولات فناوری، چه از لحاظ صلاحیت های لازم و چه از لحاظ قیمت تمام شده، تولید محصولات فناوری همواره با ریسک بالایی همراه است. به علاوه، در کشور ما، تولید محصولات فناوری بخصوص فناوریهای نوین، بصورت بسیار محدود انجام شده و روشهای بازاریابی، نفوذ به بازار و تجاری سازی برای آنها نهادینه نشده است. پرسنل متخصص در زمینه فناوری از تجارب کافی در زمینه تجارت برخوردار نیستند.

بخش بندی مخاطبان
با عنایت به موارد مذکور در قسمت قبل، بطور کلی میتوان مخاطبان اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری را بصورت زیر تقسیم بندی نمود:
-
مخاطبانی که دارای ایده تجاری مشخص و یا دانش کافی در زمینه مورد نظر هستند اما از توانایی مالی بالایی برخوردار نیستند.
-
مخاطبانی که دارای توانایی مالی کافی هستند اما فاقد ایده تثبیت شده تجاری در یکی از حوزه های فناوری میباشند.
-
مخاطبانی که ایده تثبیت شده نداشته و از توانایی مالی بالایی برخوردار نیستند اما در رشته های دانشگاهی مرتبط با فناوری سررشته دارند.

نیازها و گرایشهای مخاطبان
نیازهای مخاطبان
بر اساس تقسیم بندی انجام شده در بخش بندی مخاطبان، نیازهای مخاطبان را میتوان بصورت زیر دسته بندی نمود:
-
مخاطبانی که دارای ایده تجاری و دانش کافی مرتبط با فناوری هستند اما توانایی مالی بالایی ندارند. این دسته از مخاطبان بطور عمده به آموزش روش های تجاری کردن، فضای اداری و آزمایشگاهی و امکانات مالی و تجهیزاتی نیاز دارند.
-
مخاطبانی که از توانایی مالی بالایی برخوردار هستند اما در ایده تجاری مربوط به حوزه فناوری مورد نظر ابهاماتی دارند. این دسته از مخاطبان پتانسیل بالایی برای جذب ایده و تجاری سازی آن دارند. عملکرد مرکز رشد در قبال این دسته از مخاطبین، راهبری و هدایت علمی و فنی آنها و معرفی بازارهای بالقوه محصولات مورد نظر است.
-
مخاطبانی که ایده تثبیت نشدهای ندارند و از توانایی مالی نیز برخوردار نیستند اما در رشته های دانشگاهی مرتبط با فناوری سررشته دارند. این دسته از مخاطبان بیشتر در قالب هسته های تحقیقاتی دانشگاهی میگنجند و باید تحت مراقبت همه جانبه علمی و تجاری مرکز رشد قرار گیرند و حتی الامکان در بدو ورود در قسمت پیش رشد مرکز مستقر گردند.

گرایش مخاطبان
بر اساس تقسیم بندی بالا، گرایش مخاطبان مرکز رشد بصورت زیرپیش بینی میشود:
-
گروه مخاطبان دارای ایده تجاری و فاقد توانایی مالی گرایش به انجام طرح های با تکنولوژی بالاتر و ایجاد بازار تک قطبی دارند و هدفهای طولانیتری را تعقیب میکنند.
-
گروه مخاطبان دارای توانایی مالی و ایده تجاری مبهم بطور معمول به دنبال طرحهای با سود دهی سریع و آسان، هر چند با تکنولوژیهای متوسط و معمولی هستند.
-
گروه مخاطبان فاقد ایده تثبیت شده و توانایی مالی و دارای دانش مرتبط با فناوری هنوز با بازار فناوری آشنا نشده و بطور معمول اهداف آنها بر اساس بازاریابی مطمئن و قابلیت رقابت نمیباشد.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱