چارت گردش کار


٢٤ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ٩:١٦   
تعداد بازدید:    ٣٦٢٥    

فرایند پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد،برای دریافت کاربرگ ایده محوری اینجا کلیک​ نمایید.

 

چارت گردش کار در مرکز

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱