معیارهای پذیرش


٢٤ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ٩:٢٢   
تعداد بازدید:    ٣٠٥٧    

معیارهای پذیرش واحدهای فناور

واحدهای فناوری براساس سه معیار اصلی در مرکز رشد پذیرش می شوند:
اهداف و ایده محوری (اصلی): وجود اهداف مدون و طبقه بندی شده در قالبهای استاندارد موجود، همچنین وجود ایده‌ای که محور فعالیتهای واحد فناور قرار خواهد گرفت، کاملاً ضروری است. اهداف واحدهای فناور می بایست از نظر اجرایی و اقتصادی امکان پذیر بوده، همچنین ایده محوری واحد نیز باید متکی به فناوری و قابل تجاری سازی باشد.
ترکیب اعضای فعال: ترکیب اعضاء باید حتی الامکان جامع باشد. به عبارت دیگر باید از وجود تخصصهای تکراری خودداری گردد و تخصص های ضروری موجود باشند. همچنین وجود حداقل یک عضو متخصص تمام وقت در این ترکیب ضرور است.
طرح تجاری: واحدهای فناور متقاضی در دوره رشد در مرحله پذیرش باید اطلاعات و دیدگاه‌های خود را پیرامون محصول، بازار و ابعاد مالی آن در قالب یک طرح توجیهی تجاری ارایه دهند.

پذیرش در دوره پیش رشد
واحدهای فناوری با داشتن شرایط زیر در قسمت پیش رشد مرکز برای یک دوره شش ماهه قابل تمدید تا ۹ ماه در مرکز قابل پذیرش هستند:
به ثبت رسیده باشند و یا درجهت ثبت واحد فناوری اقدام کنند.
زمینه فعالیت آنها در حیطه فعالیت های مرکز رشد باشد.
زمینه فعالیت آنها به یک ایده محوری کاربردی و متکی به بازار منجر شود.
دارای ترکیب نیروی انسانی متناسب با زمینه فعالیت خود باشد.
برنامه اجرایی زمان بندی شده مناسب و متناسب برای استقرار در مرکز ارائه نماید.

پذیرش در دوره رشد
شرکتهای خصوصی و واحدهای تحقیق و توسعه با داشتن شرایط زیر در قسمت رشد مرکز برای یک دوره حداکثر سه ساله قابل تمدید تا ۵ سال در مرکز قابل پذیرش هستند:
به ثبت رسیده باشند و دارای یک ایده محوری کاربردی و متکی به بازار باشند.
زمینه فعالیت آنها در حیطه فعالیت های مرکز رشد باشد.
دارای تیم کاری و ترکیب نیروی انسانی متناسب با زمینه فعالیت خود باشد.
برنامه کاری مناسب و متناسب مطابق الگوی ارائه شده از سوی مرکز ارائه نماید.
پذیرش واحدها بر اساس امتیازدهی از کاربرگ تهیه شده توسط واحد فناور صورت می پذیرد. بدین منظور شورای پذیرش امتیازدهی را انجام می دهد و جهت تصویب به شورای مرکز رشد ارائه می نماید. در صورتیکه تعداد متقاضی بیش از ظرفیت پذیرش بود، دو برابر ظرفیت پذیرش به شورا ارائه خواهد شد.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱