نحوه استقرار


٢٤ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ٩:٢٣   
تعداد بازدید:    ٢٩١٥    

روند استقرار
اعلام پذیرش در دوره پیش رشد و یا رشد به متقاضی پس از تایید مطالعات امکان سنجی توسط شورای مرکز رشد
دریافت مدارک، عقد قرارداد استقرار در دوره پیش رشد و یا رشد و اخذ ضمانت‌های لازم
تخصیص خدمات، امکانات و اعتبارات به واحد فناور در جهت استقرار
ارائه آموزش و مشاوره‌های لازم در جهت استقرار
تکمیل طرح تجاری توسط واحد فناور مستقر در دوره پیش رشد
ارزیابی روند فعالیت واحدهای فعال در دوره پیش رشد متقاضی حضور در دوره رشدتوسط کمیته ارزیابی و شورای مرکز رشد و صدور مجوز استقرار در دوره رشد و یا اخراج واحد از مرکز

مدت زمان استقرار در مرکز رشد
زمان استقرار واحدها در دوره رشد مقدماتی تا ۶ ماه می‌باشد.
زمان استقرار در دوره رشد مقدماتی با تصویب مدیر مرکز تا ۹ ماه قابل تمدید است.
زمان استقرار واحدها در دوره رشد تا ۳ سال است.
زمان استقرار در دوره رشد با تصویب شورای مرکز رشد در دوره های شش ماهه تا ۲ سال قابل تمدید می‌باشد.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱