ارتباط با ما


٢٥ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٤:٥٥   
تعداد بازدید:    ٣٥٧٢    

آدرس: شهرکرد- گودال چشمه- بلوار ۱۳ آبان- خیابان رشد- طبقه دوم - مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد​

شماره تلفن: 32286212-038

فکس: 3228621-038

کدپستی: 8815663555

​​​

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱