رونمایی از ایده های برتر دانشجویی در زمینه کارآفرینی و رشد تولید


١٠ اردیبهشت ١٤٠٢ ساعت ١٣:٣٠   
تعداد بازدید:    ٢٠٠    

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱