سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦

نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد
آموزش ضمن خدمتهادی خسروی فارسانی13
داده کاویهادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر13

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است