پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩

نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد
برنامه نویسی پیشرفته هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر13

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است