سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦


مقاطع تحصیلی دانشگاه
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زیست شناسی
فیزیولوژی گیاهی
بیوشیمی
سیستماتیک اکولوژی
فیزیولوژی جانوری
زیست شناسی علوم جانوری
زیست شناسی علوم گیاهی
زیست شناسی عمومی
-
-
--
--
--
--
--
ژنتیک
بیوتک
ژنتیک
--
-
شیلات و محیط زیست
بوم شناسی
پرورش آبزیان
شیلات و محیط زیست
--
--
--
شیمی
شیمی تجزیه
شیمی (آلی -پلیمر)
-
--
علوم ورزشی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
تربیت بدنی
-
--
--
ادیان و عرفان تطبیقی
ادیان و عرفان تطبیقی
--
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
اصلاح نباتات
بیوتکنولوژی
--
باستان شناسی
پیش از تاریخ
تاریخی
اسلامی
باستان شناسی
--
--
--
--
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
دکترای حرفه ای دامپزشکی
کارشناسی ارشد آبزیان
کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
--
--
--
--
پاتوبیولوژی
دکترای حرفه ای دامپزشکی
کارشناسی ارشد انگل شناسی
کارشناسی ارشد باکتری شناسی
--
--
--
توسعه روستایی
توسعه روستایی
--
حقوق
فقه و حقوق اسلامی
حقوق شرکت های تجاری
حقوق
--
--
--
ریاضی کاربردی
معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
ریاضی کاربردی(کد-گراف-شبکه)
آنالیز عددی
تحقیق در عملیات
ریاضیات و کاربردها
-
-
--
ریاضی محض
آنالیز
جبر
ریاضی محض
-
-
--
زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
گرایش ادبیات عرفانی
گرایش ادبیات محض
گرایش ادبیات معاصر
گرایش محض
گرایش مقاومت
زبان و ادبیات فارسی ادبیات داستانی
--
--
--
--
--
--
زبان‌های خارجی
مترجمی زبان انگلیسی
--
زراعت
اگرواکولوژی
زراعت
--
-
صنایع دستی
طراحی
نگارگری
چوب
سفال
--
--
--
--
علوم باغبانی
باغبانی
-
علوم پایه
دکترای حرفه ای دامپزشکی
--
علوم جنگل
جنگلداری
علوم جنگل
-
--
علوم دامی
تغذیه دام
علوم دامی
--
-
علوم درمانگاهی
دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور
دکترای تخصصی داخلی دامهای بزرگ
دکترای تخصصی فناوری تولید مثل دام
دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
دکترای حرفه ای دامپزشکی
--
--
--
--
--
علوم قرآن و حدیث
علوم قران و حدیث
--
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
--
علوم و مهندسی خاک
مدیریت منابع خاک (حفاظت و مدیریت خاک)
مدیریت منابع خاک (خاک، محیط و منابع اراضی)
مدیریت منابع خاک (فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
ارزیابی اراضی و پدومتری
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (شیمی و آلودگی خاک)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک(حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
مدیریت منابع خاک (فیزیک و حفاظت خاک)
مدیریت منابع خاک (منابع خاک و ارزیابی اراضی)
علوم و مهندسی خاک
--
--
--
--
--
-
--
--
--
--
--
فرش
بافت
رنگرزی
طراحی
--
--
--
فقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق اسلامی
--
فیزیک
فیزیک حالت جامد
فیزیک اتمی - مولوکولی
فیزیک هسته ای
فیزیک
-
--
--
--
گیاهپزشکی
بیماری شناسی گیاهی
گیاه پزشکی
--
--
مديريت جهانگردی
مرتع و آبخیزداری
پترولوژی
آبخیز داری
مدیریت بیابان زدایی
مرتعداری
مرتع و ابخیزداری
-
--
--
--
--
مشاوره و راهنمایی
مشاوره و راهنمایی
--
معارف اسلامی
مهندسی آب
آبیاری و زهکشی
سازه های آبی
-
--
مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
مهندسی برق-الکترونیک
مخابرات
-
--
مهندسی برق (قدرت، کنترل)
مهندسی برق-قدرت
مهندسی عمران
سازه های هیدرولیکی
عمران
--
--
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر-معماری
مهندسی کامپیوتر
--
--
مهندسی مکانیک
جامدات
تبدیل انرژی
مکانیک
-
-
--
مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مهندسی ماشین های صنایع غذایی
-
--
مهندسی مواد
سرامیک
شناسایی مواد
متالورژی
-
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است