جمعه ٣ آذر ١٣٩٦
تاريخ و زمان انتشار : چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ تعداد بازديد کنندگان:       ٦٢٤٦

بر اساس مصوبات هیات امناء  و شورای پردیس مبلغ شهریه دانشجویان دکتری برای ورودیهای  مختلف به شرح زیر است:

ردیف

گروه آموزشی

ورودی92 (ریال)

ورودی93 (ریال)

ورودی94 (ریال)

1

فنی مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی ، هنر و منابع طبیعی

500/000/000

550/000/000

600/000/000

2

علوم پایه

450/000/000

500/000/000

550/000/000

3

علوم انسانی

400/000/000

450/000/000

500/000/000

 

 

تبصره: : طول مدت تحصیل 8 ترم می‌باشد و برای نیمسالهای تحصیلی نهم و بالاتر نصف شهریه نیمسال‌های قبل دریافت خواهد شد.

بر اساس مصوبات هیات امناء  و شورای پردیس مبلغ شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد برای ورودیهای 94  به شرح زیر است:

ردیف

گروه آموزشی

ورودی94 (ریال)

2

علوم انسانی

000/000/120

3

غیر علوم انسانی

000/000/160

 

 

تبصره: : طول مدت تحصیل کارشناسی ارشد 4 ترم می‌باشد و برای نیمسالهای تحصیلی پنجم و بالاتر نصف شهریه نیمسال‌های قبل دریافت خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است