جمعه ٣ آذر ١٣٩٦
تاريخ و زمان انتشار : چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ تعداد بازديد کنندگان:       ٥٨٨٦

 
 
کشاورزی
علوم دامی – ژنتیک واصلاح نژاددام
بیوتکنولوژی کشاورزی
اگرواکولوژی
علوم باغبانی – گیاهان زینتی
خاکشناسی – بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
علوم پایه
بیوشیمی
فیزیولوژی جانوری
ژنتیک
فنی مهندسی
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد
مهندسی برق - قدرت
منابع طبیعی
مرتعداری
علوم ریاضی
ریاضی کاربردی – تحقیق درعملیات
ادبیات و علوم انسانی
حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است