چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
تاريخ و زمان انتشار : چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ تعداد بازديد کنندگان:       ٥١٢٣

 
 
کشاورزی
علوم دامی – تغذیه دام
آبیاری وزهکشی
خاکشناسی – پیدایش و رده بندی خاک
فنی مهندسی
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
مهندسی برق - قدرت
منابع طبیعی
مرتعداری
علوم ریاضی
ریاضی محض-جبر
ریاضی – کاربردی زمینه تحقیق درعملیات
ادبیات و علوم انسانی
فیزیولوژی ورزشی
زبان وادبیات فارسی وگرایش ادبیات عرفانی
دامپزشکی
بهداشت موادغذایی
بیماری های داخلی دام های بزرگ
فناوری های تولیدمثل دردامپزشکی
علوم پایه
 
شیمی تجزیه-فیزیک حالت جامد-بیوشیمی
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است