چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
تاريخ و زمان انتشار : چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ تعداد بازديد کنندگان:       ٥١٩١

ویژگی های دوره پردیس :
تدریس، آزمون دروس وکلیه برنامه ها به زبان فارسی است
بر اساس مجوزهای اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ایران به دانش آموختگان مدرک رسمی پردیس دانشگاه شهرکرد اعطا می شود.
برای دانشجویان ذکور ایرانی مطابق قوانین نظام وظیفه عمومی پس از ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی خواهد شد.
محل تحصیل در شهرکرد می باشد.
محتوای آموزشی برنامه های پردیس  دانشگاه شهرکرد مطابق با محتوای آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
تعداد واحد مورد نیاز برای فارغ التحصیلی در برنامه دکترا شامل 15 تا 18 واحد آموزشی و 18تا 21 واحد رساله دکترا می باشد.
 پس از انتخاب رساله نیز تا پایان مراحل دفاع آن ثبت نام دانشجو در کلیه نیمسالهای بعدی بر اساس تقویم دانشگاه همراه با پرداخت شهریه ترمی الزامی است.
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به شیوه  آموزش محور(بدون پایان نامه) یا آموزشی-پژوهشی برگزار میشود.
  حداکثر طول دوره کارشناسی ارشد 2.5 سال (معادل 5 نیمسال) است.
  محتوای آموزشی برنامه­های پردیس  دانشگاه شهرکرد مطابق با محتوای آموزشی  دانشگاه شهرکرد خواهد بود.
 تعداد واحد مورد نیاز برای فارغ­التحصیلی در برنامه­های  کارشناسی ارشد  30 تا 32 واحد است و گذراندن دروس جبرانی مورد نیاز متناسب با مدرک کارشناسی باتشخیص گروه آموزشی الزامی خواهد بود.
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است