شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

راضیه نجمی

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
تعیین تغییرات و تنوع بی مهرگان بزرگ به منظور تعیین کیفیت آب اکوسیستم رودخانه سر تنگ، جهرم

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است