شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

یاسمن طحان

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
منشا یابی و بررسی ژنتیکی ماهیان قنوات منطقه آباد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است