شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

علی هاشمی

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی پراکنش تری کوپتراهای لانه ساز در اکوسیستمهای آبی استان چهارمحال و بختیاری – منطقه صمصامی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است