شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

علی سلیمانی

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
پاسخ جوامع بزرگ بی مهرگان آبزی (پراکنش) به تغییرات آلودگی در منطقه مطالعاتی سد بهشت آباد چهارمحال و بختیاری

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است