شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

مهسا ملکی قهفرخی

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی ارتباط بین برخی از پارامترهای فیزیکو شیمایی آب با تنوع و تراکم جوامع فیتوپلانکتونی در حوضه کارون شمالی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است