شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

مصطفی حبیبی اصل

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
ارزیابی خطر اکولوژیکی بالقوه برخی فلزات سنگین در گونه میگوی سفید Metapenaeus affinis و رسوبات رودخانه ی اروند، استان خوزستان

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است