شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

نوشین لطیفی

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
تعیین بار کد ژنتیکی ماهیان منطقه چاه نیمه ¬های زابل استان سیستان و بلوچستان

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است