دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

انیسه جعفری

رشته:

بوم شناسی آبزیان شیلاتی- آموزش محور

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی روستای ازان به منظور توسعه آبزی پروری

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است