سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

عافیه سقلی

رشته:

تکثیر و پرورش آبزیان- آموزش محور

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی امکان تبادل ماهیان جنس Capoeta در بین رودخانه های بازفت و زاینده رود از طریق تونل کوهرنگ

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است