دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

علیرضا رستمی شاپورابادی

رشته:

تکثیر و پرورش آبزیان- آموزش محور

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
تحلیلی بر کنترل تولید مثل ماهی هنگام آبزی پروری

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است