شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

آسیه تقی پور

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
اثر عصاره ی لرگ Pterocaraya fraxinus spach در کنترل آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است