شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

طاهره شاهقلیان قهفرخی

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
تغییرات رنگ پوست ماهی پرت Blood parrot) ،Amphilophus citrinellus x paraneetroplus melanurus) تغذیه¬شده با جیره حاوی کرم¬خاکی پرورش داده شده بر روی غذاهای حاوی رنگدانه¬های طبیعی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است