شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

مینا اسدی سامانی

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
مقایسه اثر رنگدانه ی زرد طبیعی استخراج شده با لوکانتین زرد در ایجاد رنگ ماهی سوروم

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است