شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

ایرج جلیل پیران

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
ارزیابی برخی اثرات زیستی و میکروبی آب مغناطیسی در پرورش ماهیان کپور معمولی Cyprinuscarpio در شرایط آزمایشی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است