شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

مرتضی بیگی ملک ابادی

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
اثرات عناصر سنگین بر میزان رشد، تولید مثل، کلروفیل و کاروتنوئید‌ها، در ریز‌جلبک سبز دریایی Nannochloropsis aculata

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است