شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

مریم فدایی ده چشمه

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
ارزیابی تاثیرپوشش کیتوزان غنی شده با اسانس گیاه پونه، برماندگاری وحفظ کیفیت فیله_ی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی در یخچال

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است